Zápis - organizace
                       

Organizace přijímacího řízení  do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2019/2020


2. května 2019 - Den otevřených dveří

bude ve všech budovách MŠ probíhat  Den otevřených dveří – přijďte se s dětmi k nám  podívat v době od 14:00 do 17:00 hod.

V tento den budou ve všech budovách MŠ k dispozici formuláře pro přijímací řízení. Formuláře k vytisknutí a ručnímu vyplnění jsou k dispozici i na našem webu mszbraslav.cz
Formuláře můžete letos poprvé rovněž vyplnit elektronicky a vytisknout zde .
 

14. května a 15.května 2019 - Zápis

vždy od 13:00 do 17:00 v budově MŠ Matjuchinova, Matjuchinova 698, Praha – Zbraslav bude probíhat příjem žádostí
K zápisu si přineste:

  1.  vyplněnou a vytisknutou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře,
  2.  Váš občanský průkaz jako zákonného zástupce dítěte,
  3.  rodný list dítěte,
  4.  doklad o oprávněnosti   pobytu na území ČR zákonného zástupce  dítěte  (není-li občanem ČR),
  5.  u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami – písemné vyjádření školského poradenského zařízení,
  6.  doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud Vy, jako jeho zákonný zástupce, nemáte trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ (dokument „Poskytnutí údajů z registru obyvatel o fyzické osobě“, který Vám vystaví Checkpoint)


10. června 2019 - Výsledky

Výsledky zápisu
- přijaté děti – jejich registrační číslo bude vyvěšeno na místech obvyklých – budovy MŠ, webové stránky
- nepřijaté děti – zákonný zástupce obdrží písemné vyjádření


Ředitelka mateřské školy dává možnost účastníkům přijímacího řízení nahlédnout před vydáním rozhodnutí do spisu dle §36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, dne 23.5. od 13 do 16  hodin , v kanceláři ředitelky MŠ.

Pokračujte:  Kritéria   Organizace   Formulář

Celý Dokument - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Aktuality

ke Dni matek a Dni otců. Ve ST 05.06 od 16 hodin Štěňata a Koťata +++ V UT 11.06. od 16 hodin Medvíďata
od 09.30 hodin - dopoledne plné soutěží - běh, hod na cíl, skoky v pytli, jízda na koloběžce a jiné
ve Čtvrtek 30.5.2019. - Matjuchinka 9 hod - Ottovka - 10, 45 - Eliška - 9,45 hod. Focení venku na zahradě
Zítra je poslední den pro odevzdání přihlášek na prázdninový provoz v červenci a srpnu. V každé MŠ jsou na informačních ...

Číst

z 5. dne, hledání pokladu, kreslení skřítků, písnička v herničce, najdete v zóně "Pro rodiče"
Dnešní poslední den na Friesovkách byl plný dobrodružství. Děti plnily úkoly, které pro ně připravili zdejší skřitkové😀. Nakonec hl

Číst

4.den, procházka, výroba skřítků, večerníček , to vše najdete v zóně "Pro rodiče"