Zápis - kritéria
                       

Kritéria přijímání do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy MŠ Matjuchinova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.

1. dítě,  které dosáhne do 31.8.2019 věku 5 let, pro které je  předškolní vzdělávání  povinné podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ

2. dítě, které do 31.8.2019 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3. dítě, které do 31.8.2019 dosáhne  nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození

*) Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy = území Městské části Praha – Zbraslav.

Pokračujte:  Kritéria   Organizace   Formulář

Celý Dokument - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Aktuality

ke Dni matek a Dni otců. Ve ST 05.06 od 16 hodin Štěňata a Koťata +++ V UT 11.06. od 16 hodin Medvíďata
od 09.30 hodin - dopoledne plné soutěží - běh, hod na cíl, skoky v pytli, jízda na koloběžce a jiné
ve Čtvrtek 30.5.2019. - Matjuchinka 9 hod - Ottovka - 10, 45 - Eliška - 9,45 hod. Focení venku na zahradě
Zítra je poslední den pro odevzdání přihlášek na prázdninový provoz v červenci a srpnu. V každé MŠ jsou na informačních ...

Číst

z 5. dne, hledání pokladu, kreslení skřítků, písnička v herničce, najdete v zóně "Pro rodiče"
Dnešní poslední den na Friesovkách byl plný dobrodružství. Děti plnily úkoly, které pro ně připravili zdejší skřitkové😀. Nakonec hl

Číst

4.den, procházka, výroba skřítků, večerníček , to vše najdete v zóně "Pro rodiče"